Os métodos de pago poderán ser os seguintes:

  • Transferencia bancaria: Na conta indicada na tramitación do pedido
  • Pay-Pal
  • Domiciliación bancaria: Poderase autorizar o pago baixo domiciliación bancaria aos clientes habituais